Το σχολείο μας παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης μοριοδοτούμενων προγραμμάτων ενηλίκων,
σε συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΛΑΕΚ δια ζώσης ή
on-line.