Tick tock, tick tock, ... Tick tock, tick tock, ...

Μας συγχωρείτε,
εκτελούνται εργασίες.

Σας ευχαριστώ που είστε υπομονετικοί.

Κάνουμε κάποιες εργασίες και θα επιστρέψουμε σύντομα.