Στο σχολείο μας η διδασκαλία διέπεται από την πιστή εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Για τη Ξενόγλωσση Εκπαίδευση ( CEFR).

Στο σχολείο μας διδάσκονται :

  • ΑΓΓΛΙΚΑ
  • ΓΑΛΛΙΚΑ
  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
  • ΙΣΠΑΝΙΚΑ
  • ΡΩΣΙΚΑ

 

Τμήματα όλων των επιπέδων

Άρτια και έγκυρη εκτίμηση του επιπέδου του μαθητή με placement tests.

Θερινά μαθήματα.

Image

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.