Στο Maglousidi School εκτός από εκπαίδευση υψηλού επιπέδου προσφέρουμε και τις παρακάτω παροχές χωρίς επιπλέον κόστος κάνοντας την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών μας μοναδική!

 1. Aσφαλιστήριο γενικής αστικής ευθύνης για όλους τους μαθητές μας.

 2. Υποτροφίες σε μαθητές που αρίστευσαν σε εξετάσεις .

 3. Online-test προσωπικότητας για τον προσδιορισμό του μαθησιακού τύπου κάθε μαθητή και χαρτογράφηση της τάξης.

 4. Διαφοροποιημένη διδασκαλία με έμφαση τους μαθησιακούς τύπους (VAK).

 5. KMS: Ειδικά σχεδιασμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα καθημερινής ενημέρωσης για μαθητές και γονείς.

 6. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθήματος on-line σε περίπτωση που ο μαθητής είναι απών ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα και εκτός τάξης!

 7. Mock exams: Eξετάσεις προσομοίωσης ,σε ώρες εκτός μαθημάτων, στα επίπεδα των εξετάσεων τόσο στα γραπτά όσο και στα προφορικά καθώς οι καθηγητές μας είναι και πιστοποιημένοι εξεταστές προφορικών.

 8. Μάθημα με τη χρήση tablets.

 9. Skype συνδέσεις με άλλα εκπαιδευτικά κέντρα τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

 10. Projects με έμφαση τον πολιτισμό και την κουλτούρα άλλων χωρών.

 11. Θεατρική ομάδα

Image
_______________________________
Image
_______________________________
Image
_______________________________
Image
_______________________________